מרכז אופק בגדרה

פרסומים למרכז אופק בגדרה הכוללים סדרת כרזות צבעונית
המזמינות לסדנאות קיץ בגיטרה, שלטי חוצות וחוברת חוגים