מרכז אופק בגדרה

פרסומים למרכז אופק בגדרה הכוללים סדרת כרזות צבעונית
המזמינות לסדנאות קיץ בגיטרה, שלטי חוצות וחוברת חוגים

 

אופק גדרה
שמשונית אופק.png
חוברת חוגים לאתר.png